Aktualizacja! Zapytanie ofertowe - przegląd gaśnic i hydrantów

Aktualizacja! W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów, badania węży hydrantowych oraz kontroli oznakowania ewakuacyjnego w budynkach będących włąsnością i zarządzanych przez Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.

 

W załączeniu znajdą Państwo treść zapytanie ofertowego na usługę okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów, badania węży hydrantowych oraz kontroli oznakowania ewakuacyjnego w budynkach będących włąsnością i zarządzanych przez Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.