Wspinanie jest świetną aktywnością ruchową oraz ciekawą alternatywą dla standardowych zajęć sportowych. Wspinać się mogą zarówno dzieci jak i dorośli. Pod okiem dorosłego już kilkulatek może korzystać ze ścianki wspinaczkowej. Każda pokonywana droga to nowe ruchy, nowe chwyty i kolejne poziomy trudności. Wspinanie to połączenie pracy ciała i umysłu, wykształca umiejętność koncentracji
i świadomość własnego ciała. Wykonywanie zadań ruchowych na wysokości umożliwia pokonywanie własnych lęków i ograniczeń.

Jest to sport wykształcający u najmłodszych pożądane cechy takie jak: umiejętność współpracy, zaufanie, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.

Ścianka na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego jest obiektem nowym, powstałym
w roku 2013. Ma wysokość 8 metrów i 5 dróg do wspinania.

Korzystanie ze ścianki możliwe jest po uprzednim przeszkoleniu wstępnym. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia szkolenia oraz udzielania informacji jest:

  • - Jacek Jurak – nr telefonu 693 213 175

 

002521e392aa0054af3b02fb485c7c11529c46b4638507f83c108a7e4970526f52e109750aa1314c91e97af1bae64d91cde7c4b0f7a0c6c29162e03ea7ee76070d7d8b56956e32a76a41728d247877dce4a7e4e77a19d31707baa4dbb635a04bd0279f78