Aktualizacja! Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Informacja

o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.

Dnia 16.08.2022 roku w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, został przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, KW JG1Z/00047727/4.

 

Przetargiem objęto:

Działkę nr 5 (Obr. II, AM-8), pow. 0,7430 ha

Cena wywoławcza netto: 868.292,68 zł

Wadium: 173.658,00 zł

 

Postąpienie ustalono na 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek,
tj. na kwotę 8.690,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 876.982,68 zł netto, tj. 1.078.688,69 zł brutto.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu: 876.982,68 .

Nabywca nieruchomości: firma RH Development Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 m. 3, 59-700 Bolesławiec.

Informację o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. na okres 7 dni oraz na stronie internetowej BIP Centrum Sportowo Rekreacyjnego.

 

 

 

Prezes Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu zawiadamia o ogłoszeniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5 (Obr. II, AM-8), pow. 0,7430 ha, stanowiącej własność Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Nieruchomość położona w Zgorzelcu przy zbiegu ulic Bolesławieckiej i Lubańskiej.

Szczegóły dostępne w ogłoszeniu o przetargu.