informacja o wyniku naboru na Partnera (ów) do projektu partnerskiego Wyróżniony

W wyniku przeprowadzenia procedury naboru na partner-a/ów do projektu partnerskiego "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego Klastra Energii" do udziału w partnerstwie zakwalifikowano następujące podmioty:

1. Gmina Miejska Zawidów

2. Gmina Miejska Zgorzelec

3. Energia Odnawialna S.A.

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "NYSA" Sp. z o.o.

6. Rene PV Energy Sp. z o.o.

7. Urząd Gminy Sulików

8. WIelospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu