Aktualizacja! Ogłoszenie o naborze na Partnera (ów) do projektu partnerskiego Wyróżniony

Aktualizacja: Termin naboru Partnera (ów) na partnerstwo projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego Klastra Energii zostaje wydłużony do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 12.00.