Zapytanie ofertowe - przegląd gaśnic i hydrantów 2023

W załączeniu znajdą Państwo treść zapytania ofertowego na usługę okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów, badania węży hydrantowych oraz kontroli oznakowania ewakuacyjnego w budynkach będących własnością i zarządzanych przez Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2023 o godz. 12.00.

Formularz ofertowy znajduje się w treści ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert.