O Stadionie

Zmodernizowany, multifunkcjonalny obiekt spełniający współczesne wymagania i standardy położony jest przy ulicy Maratońskiej 1 w Zgorzelcu, w centrum miasta.

Przystosowany do prowadzenia treningów, rozgrywek meczy, przeprowadzenia zawodów zarówno na poziomie lokalnym (np. szkolnym, międzyszkolnym) jak i ponadregionalnym (np. wojewódzkim, czy ze względu na położenie u trójstyku granic - międzynarodowym).
W budynku stadionu znajdują się m.in. pomieszczenia sędziowskie, szatnie, natryski i nagłośnienie. Możliwe jest wypożyczenie profesjonalnego sprzętu pomiarowego do przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznych (fotokomórki, zegar do mierzenia czasu, licznik okrążeni) oraz profesjonalnego sprzętu lekkoatletycznego do zawodów i treningów (płotki, kule oszczepy dyski, bloki startowe, pałeczki do sztafet, młoty itp.).

Obiekt dostępny do wynajęcia również dla osób fizycznych.

Na tym stadionie trenują i grają mecze Biało – Niebiescy, czyli piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Nysa Zgorzelec.

Projekt modernizacji Stadionu został zrealizowany przy współpracy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG III A Polska - Saksonia.

Najważniejsze informacje:
  • - płyta główna boiska z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 115 m x 72 m
  • - boczne boisko treningowe z nawierzchnią ze sztuczną o wymiarach 115 m x 63 m
  • - trzy boiska wielofunkcyjne: dwa o nawierzchni sztucznej i jedno o nawierzchni tartanowej
  • - sześciotorową bieżnię wraz z zakolami z nawierzchnią tartanową
  • - skocznia do skoku o tyczce i skoku wzwyż
  • - rzutnie do rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem
  • - skocznia do skoku w dal i trójskoku
  • - rów z wodą
  • - trybuny (zachodnia i wschodnia) o łącznej ilości miejsc siedzących 1.913

1c16933d7b3045c452f8a9f34e96a0f52ef6ba9e23141d4eb9ba038c92bb6525350bf53068c6672a2371a68aa68bfca6dd0a35929b26430c04178394442ac6d6c89c840f304ca55b79c19cf69801de4563d3d5f2cf8743cf43f2cfe58dbc5ca1195a74f372e29bda56f007e12d6b5487423a639c2b4b663ad3c6989d1247a952cbe21dabeb576765cffce56cfe22d318b241c45ba6a440d7f463b2a13ddc4d71